LYRIC

Lillah Lyrics Song Credit:

Artist: Khaled
Album: Sahra
Writers: Khaled

Lillah ya jazayer ya wardat il rooh
Nahlem eejee yoom atr il hobb eefooh

Itnaam byoot innass maftooha il beebaan
Wahlash il horras hal qalb il mehmaan
Oo neqdar min gheer hash ma nekhzer fi ayneek
Min gheer man khaf minnik wala nkhaaf ahleek

Winshoof ahla babik il gheema titjalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah

Lillah ya jazayer ya wardat il rooh
Nahlem eejee yoom atr il hobb eefooh

Titjammah liqloob la ghorba wla forqa
Wala dokhan hroob taht smaana il zarqa
Willi handu hmaya haqqaq qamh oo tarda
Wiila handu mnama haqqaqha fil yaqatha
Winshoof ahla babik il gheema titjalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah

Lillah ya jazayer ya wardat il rooh
Nahlem eejee yoom atr il hobb eefooh

Oo nesrakh bil madar bil kelma il haddara
Damm el shohadah marahesh khosara
Mahma hoshna oo shofna khifna witkhalafna
Hobbik bahd ghyabik rjahna ahbab

Winshoof ahla babik il gheema titjalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah

Lillah ya jazayer ya wardat il rooh
Nahlem eejee yoom atr il hobb eefooh

Shwareh wahkayat tedhak fil ayneen
Wil def daffa sahaat fi galbik lahneen
Winti khamsa hleek bil hasid mahroosa
Wihna been eedeek nahlem beek ahrousa

Winshoof ahla babik il gheema titjalla
Min hobbit trabek nelbes ahla holla
Lillah lillah lillah ya lillah

Added by

EV Lyrics

SHARE

Comments are off this post

VIDEO